Analyse

Automade anvender datadrevet analyse til at kortlægge vores kunders reelle forbrugsmønstre og behov. Det vil konkret sige, at vi ved hjælp af avanceret analytics-software og forskellige IoT-løsninger, indsamler og analyserer data direkte fra kundens IT-aktiver.
På baggrund af den indsamlede data, er vi således i stand til at skabe et komplet overblik over kundens aktiver, som vi sammenholder med kundens kontraktgrundlag og fakturaer. Denne viden anvender vi som grundlag for vores optimeringsforslag eller EU-udbud. Dette gør, at vi har de absolut bedste forudsætninger i forbindelse med leverandørvalg og i forhold til, at sikre kunden markante besparelser.

Analyse

Optimeringsforslag på baggrund af kundens faktiske behov, interne processer og eksisterende aftaler.
Læs mere

Konkurrenceudsættelse

Udarbejdelse af udbudsmateriale samt forhandling med leverandører.
Læs mere

Kontrakt- og leverandørstyring

Løbende indkøb og administration af kontrakter samt leverandørkontakt.
Læs mere