EU-udbud og private udbud

Hos Automade har vi stor erfaring med at varetage hele eller dele af udbudsprocessen, på vegne af vores kunder. Her brænder vi for den gode udbudsproces, hvor vi arbejder ud fra fire ledestjerner:

Vi har en samskabende tilgang til udbud. Det vil sige, at vi ikke udarbejder udbud for vores kunder, men i samspil med vore kunder. Vi inddrager således de relevante interessenter, på tværs af kundens organisation, gennem hele processen. Dette skaber både ejerskab og forankring i kundens organisation, hvilket er essentielt for et vellykket udbudsforløb. Relevante interessenter kan eksempelvis findes i ledelsen, jura, indkøb, sagsbehandlingen eller IT.

Ligesom en stor grad af kundeinvolvering er nødvendig for en god udbudsproces, søger vi ligeledes altid en god, åben og inddragende dialog med markedets aktører. Dette giver, baseret på vores omfattende erfaring, de bedste og mest attraktive aftaler efterfølgende – for såvel kunderne som leverandørerne. Konkret arbejder vi med en bred pallette af dialogformer, der inkluderer bilaterale leverandørmøder, web-baseret dialog og workshops med flere leverandører samlet på samme tid.  

Eksempler på vores involvering i udbudsprocessens forskellige faser, er illustreret nedenfor:

Planlægning

Udbudsbekendtgørelse og -materiale

Udbudsprocessen