Reference: Adda Inköpcenctral (Sverige)

Udarbejdet til Sverige og forventelig det største udbud af sin art i norden

Med en kontraktværdi i milliardklassen indeholdende 6 delområder er denne rammeaftale den første af sin art i Sverige.

Det er med en vis stolthed at jeg nu kan skrive, at denne komplicerede og unikke konsulentopgave er blevet løst optimalt og med succes.

Målet om at sikre en bred, brugbar aftale, som forstår og tilgodeser markedet, kunder og svenske ADDA er gennemført på bedste vis.

Udbuddet er landsdækkende for Sverige og omfatter multifunktionsmaskiner og forskellige typer af printere samt relateret software. Kontraktindholdet vil genere betydelige besparelser til ADDAs over 1.000 kunder.

Igennem de 2 år samarbejdet har stået på, har jeg som eksklusiv rådgiver med mine 20 års erfaring og unikke markedskendskab til alle aspekter i kontraktgrundlaget tilført værdifuld viden til udbudsmaterialet og samtidig opnået større forståelse for det svenske marked i udbudsprocessen.

Løsningen af denne konsulentopgave er underbygget og suppleret med min viden og erfaring fra tilsvarende udbudsopgaver, som jeg kontinuerligt har løst for staten og kommunerne i Danmark siden år 2006 til d.d.

Jeg har erfaring tilbage fra år 2006, hvor jeg etablerede de første rammeaftaler i Danmark, dels en forpligtende rammeaftale for staten i samarbejde med Finansministeriet og samme år en uforpligtende rammeaftale for Danske SKI. 

Fakta er at ingen konsulenter i Danmark eller Sverige kan tilbyde konsulentydelser på dette niveau indenfor denne kategori. 

Konsulentrådgivning skal kunne betale sig og samtidig skabe værdi. Rådgivning af nuværende eller eksisterende kontrakter kan ofte tilføre effektiviseringer, besparelser og optimeringer, som gør en markant forskel inden for det private og offentlige marked.

Med den rette sparring og konsulentbistand vil der kunne fokuseres på optimering, effektivisering, miljø, GDPR samt besparelser i et svært uigennemskueligt marked.

Med venlig hilsen
Jarl Arfelt, Automade


Tilbage til Reference-oversigt

Analyse

Optimeringsforslag på baggrund af kundens faktiske behov, interne processer og eksisterende aftaler.
Læs mere

Konkurrenceudsættelse

Udarbejdelse af udbudsmateriale samt forhandling med leverandører.
Læs mere

Kontrakt- og leverandørstyring

Løbende indkøb og administration af kontrakter samt leverandørkontakt.
Læs mere