Reference: FOA

FOA sparer på medlemskronerne

Som en af Danmarks største fagforeninger har FOA, Fag og Arbejde, behov for avanceret teknisk udstyr både i hovedkontoret i København og i de 43 afdelinger landet rundt. FOA har derfor i en årrække samarbejdet med Jarl Arfelt om analyser, udbud og gennemgang af leasingaftaler.

I starten havde vi behov for hjælp til at lave et miniudbud, og her stod det hurtigt klart, at Jarl havde en viden om markedet og om de komplekse aftaler, som vi fik stor nytte af. Det betød store besparelser for os, og derfor har vi siden trukket på Jarl, når vi skulle indkøbe udstyr, siger it-sikkerhedsleder Peter Horsted Hansen.

FOA har i en årrække samarbejdet med Jarl om analyser, udbud og gennemgang af leasingaftaler
Peter Horsted Hansen
Stordriftsfordel

I dag er indkøb og udbud centraliseret, så alt styres fra hovedkontoret, og allerede her opnås stordriftsfordele. Samtidig undgår FOA, at enkelte afdelinger kommer i klemme med lokale uhensigtsmæssige leasingaftaler.

Senest har vi haft et udbud, indbød fem leverandører til at byde. Vi var klar over, at vi kunne få en god pris, ikke mindst fordi it-udstyr er faldet i pris, men at vi kunne gøre det så billigt skyldes, at Jarl var med hele vejen, understreger Peter Horsted Hansen.

Han peger på, at faldgruberne i en aftale ikke udelukkende handler om tal, men også om de mange parametre en aftale består af – forbrugsmaterialer, energiforbrug osv. Her var Jarl en god støtte til at vælge det bedste udbud ud fra opstillede kriterier.

De har gang på gang bevist, at de får ret, når de siger, at de kan gøre det bedre. De kender markedet og udstyret og kan gennemskue de juridiske spidsfindigheder i kontrakterne. Når vi har dem på sidelinjen, sender vi et signal om, at vi er en seriøs indkøber, hvilket vi senest har oplevet i forbindelse med et udbud på vores interne trykkeri, siger Peter Horsted Hansen.

Aftalerne holder

Peter Horsted Hansen understreger, at han altid kan ringe og få en mere uforpligtende snak med konsulenterne. Han peger også på, at de altid holder aftaler om priser og ydelser, og han betragter konsulenterne mere som en samarbejdspartner end en leverandør.

Vi kan ikke være eksperter i alt, og vi skal først og fremmest stå til ansvar for medlemmernes penge. Derfor skal vi minimere vores omkostninger, og det har Jarl hjulpet os med. Vi har haft betydelige besparelser på både indkøb, service og ikke mindst på vores tidsforbrug, siger Peter Horsted Hansen.

Tilbage til Reference-oversigt

Analyse

Optimeringsforslag på baggrund af kundens faktiske behov, interne processer og eksisterende aftaler.
Læs mere

Konkurrenceudsættelse

Udarbejdelse af udbudsmateriale samt forhandling med leverandører.
Læs mere

Kontrakt- og leverandørstyring

Løbende indkøb og administration af kontrakter samt leverandørkontakt.
Læs mere